Một Số Khái Niệm Cơ Bản Về Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm

Đầu tư mạo hiểm (tiếng Anh: Venture capital) là việc phân phối nguồn vốn cho các tổ chức ở thời kỳ phát động lúc đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm tạo ra tiền bằng cách thức sở hữu cổ phần trong các đơn vị, các doanh nghiệp này thường sở hữu 1 công nghệ mới hoặc mô phỏng kinh doanh trong ngành nghề công nghiệp khoa học cao, chẳng hạn như khoa học sinh vật học, CNTT, phần mềm, v.v..

dau tu mao hiem Những khái niệm cơ bản về đầu tư mạo hiểm

Tổng quan về đầu tư mạo hiểm

Những đầu tư mạo hiểm điển hình xảy ra sau vòng cấp vốn gieo mầm cũng như như vòng tài trợ tăng trưởng (còn gọi là vòng chuỗi A) trong sự để ý của việc tạo ra hoàn vốn dựa trên một sự kiện được hiện thực hóa được xảy ra, chẳng hạn như IPO hoặc bán công ty. Cần lưu ý đầu tư mạo hiểm là 1 tập hợp con của vốn chủ sở hữu tư nhân. Vì thế toàn bộ các đầu tư mạo hiểm đều là vốn chủ sở hữu cá nhân, nhưng chẳng phải phần đông vốn chủ nhân tư nhân đều là đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên đối với việc đầu tư nửa vời và những tùy chọn cấp vốn gieo mầm khác, đầu tư mạo hiểm là hấp dẫn đối với các tổ chức mới với lịch sử hoạt động nhỏ lẻ khó huy động vốn trên thị trường và không đạt đến điểm mà họ có thể đảm bảo 1 khoản vay ngân hàng hoặc hoàn tất một lời đề nghị vay vốn. Để đổi lại sở hữu độ rủi ro cao mà nhà đầu tư mạo hiểm phải nhận lúc đầu tư vào những doanh nghiệp nhỏ và chưa hoàn thiện, các nhà đầu tư mạo hiểm thường được kiểm soát kỹ vào quyết định nội bộ doanh nghiệp, ngoài ra là một phần quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Phương pháp cấp vốn đầu tư

Đầu tư mạo hiểm thường rất kỹ càng trong việc quyết định nên đầu tư vào việc gì, như quy luật ngón tay cái, 1 quỹ sở hữu chỉ đầu tư vào một trong 400 thời cơ mô tả cho nó. Những quỹ quan tâm nhất những đầu tư mạo hiểm với tiềm năng vững mạnh đặc trưng cao, xem như chỉ có cơ hội như vậy mới mang khả năng thu lại lợi nhuận vốn đầu tư và thoát ra thành công từ thời gian yêu cầu (thường là 3-7 năm) mà đầu tư mạo hiểm mong đợi. dau tu mao hiem Đầu tư mạo hiểm

Tổ chức trẻ với nhu cầu huy động vốn mạo hiểm đòi hỏi 1 sự phối hợp chặt chẽ, đề xuất các phẩm chất như khoa học hiện đại, tiềm năng cho sự lớn mạnh nhanh chóng, một mô phỏng kinh doanh lớn mạnh, và 1 nhóm quản lý ấn tượng. Đầu tư mạo hiểm thường từ khước 98% cơ hội thể hiện cho họ, phản ánh đặc điểm hi hữu của sự phối hợp này.

Bởi vì những đầu tư không mang tính thanh khoản và bắt buộc 3-7 năm để thu hoạch, đầu tư mạo hiểm được dự kiến ​​để thực hành chi tiết đánh giá trước lúc đầu tư. Đầu tư mạo hiểm cũng được dự định ​​sẽ nuôi dưỡng những doanh nghiệp mà họ đầu tư, để tăng khả năng đạt đến 1 quá trình IPO lúc định giá thuận lợi.

Đầu tư mạo hiểm thường tương trợ tại bốn giai đoạn trong sự vững mạnh của công ty:

  • phát sinh ý tưởng;
  • Khởi động;
  • Leo dốc;
  • Thoát ra

Bởi vì không có nơi niêm yết công khai, tổ chức cá nhân gặp gỡ những doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư vốn tư nhân khác theo phương pháp phổ biến, bao gồm các giới thiệu từ tổ chức tín dụng đáng tin cậy và các địa chỉ địa chỉ kinh doanh khác; hội nghị nhà đầu tư và hội nghị chuyên đề; những hội nghị thượng đỉnh nơi những tổ chức thể hiện trực tiếp trước những nhóm nhà đầu tư trong một cuộc họp mặt đối mặt, bao gồm cả 1 biến thể được gọi là "Mạo hiểm nhanh", giống như hứa hẹn cấp vốn nhanh, nơi nhà đầu tư quyết định trong vòng 10 phút cho dù họ còn muốn sắp xếp 1 cuộc họp tiếp theo.

Ngoài ra còn có 1 số mạng tin trực tuyến mới đang nổi lên để sản xuất những cơ hội khác để tạo ra những nhà đầu tư.

Các quá trình tài trợ

dau tu mao hiem Các quá trình đầu tư mạo hiểm

Thường với sáu giai đoạn của vòng tài trợ mạo hiểm được phân phối trong đầu tư mạo hiểm, tương ứng với những thời kỳ của sự vững mạnh của đơn vị.

Gieo mầm: tài trợ mức rẻ cần yếu để chứng minh là 1 ý tưởng mới

Khởi động: các hãng công đoạn đầu cần tài trợ cho những chi phí can dự tới tiếp thị và vững mạnh sản phẩm

Vòng thứ nhất (vòng chuỗi A): những quỹ sản xuất và bán hàng ban đầu.

Vòng thứ hai: Vốn hoạt động cho những công ty thời kỳ đầu đang bán sản phẩm, nhưng chưa thu thừa hưởng nhuận.

Vòng thứ ba: Còn được gọi là tài trợ Mezzanine, đây là tiền mở mang cho một tổ chức mới mang lợi nhuận.

Vòng thứ tư: Cũng được gọi là tài trợ bắc cầu, vòng 4 là dành để tài trợ cho công đoạn IPO.

Giữa vòng trước hết và vòng thứ tư, những doanh nghiệp được hỗ trợ bằng vốn mạo hiểm cũng sở hữu thể kiếm tìm để mang "nợ mạo hiểm".

Xem thêm Nguyên Tắc Quản Lý Tiền Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Làm Thế Nào Để Lựa Chọn Đối Tác Kinh Doanh Hợp Lý Làm Thế Nào Để Thuyết Phục Nhà Đầu Tư Tham Gia Dự Án Của Bạn?