Một Số Khái Niệm Cơ Bản Về Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm

Đầu tư mạo hiểm (tiếng Anh: Venture capital) là việc phân phối nguồn vốn cho các tổ chức ở thời kỳ phát động lúc đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm tạo ra tiền bằng cách thức sở hữu cổ phần trong các đơn vị, các doanh nghiệp này thường sở hữu 1 công nghệ mới hoặc mô phỏng kinh doanh trong ngành nghề công nghiệp khoa học cao, chẳng hạn như khoa…