Khởi Nghiệp Kinh Doanh Cần Bao Nhiêu Vốn Là Đủ?

Một câu hỏi mà bất cứ bạn trẻ nào đứng trước sự phân vân của quá trình bắt đầu khởi nghiệp đó là khởi nghiệp kinh doanh cần bao nhiêu vốn? Bởi lẽ ngoài kinh nghiệm, mối quan hệ thì…