Những Lý Do Thất Bại Của Startup Trẻ Tuổi

Thống kê cho thấy trong 100 người khởi nghiệp thì chỉ có 10 startup thành công, tương đương với 90% tỷ lệ thất bại, trong đó sau 5 năm hoạt động có 51% doanh nghiệp đóng cửa. Đâu là lý…